Køb produkter som du ved er miljøbevidste

Der er mange miljøbevidste forbrugere i dag, som også gør det vanskeligt for mange virksomheder at få solgt deres produkter. Der er desværre stadig mange virksomheder, som tydeligvis benytter sig af billig arbejdskraft under ikke reguleret forhold. Det er noget som er med til at sætte en dårlig spiral igang, som alt andet lige også ender ud med, at nogle må bøde for de forfærdelige forhold nogle mennesker arbejder under. Det er ikke noget som kommer til at overleve for altid.

Internettet og hele ideen med at være mere transparent på et globalt niveau, har også medvirket til at hvis man får et dårligt ry, er det også hurtigt noget som ender op på nettet. Så er det ikke bare de lokale som tager afstand, men resten af verden og det er noget som kan dræbe din forretning. Så mange forsøger at komme udenom det, ved at benytte sig af de rigtige og etiske veje i stedet for i dag.